Rýchly kontakt

+421 58 / 381 1071
marketing@cebrabowden.sk

servis-a-podpora

CEBRA skladový systém

 

Náš CEBRA skladový systém predstavuje úložný systém podľa Vašich potrieb.

Takto to funguje!

Spoločne s Vami sa zostaví produktový sortiment. Definujú sa minimálne a maximálne množstvá pre jednotlivé produkty. Na základe Vašich konkrétnych potrieb a požiadaviek sme schopný navrhnúť, vyrobiť a zostaviť regálový skladový systém.

Tento inteligentný CEBRA skladový systém zahrňuje rôzne komponenty: od regálového systému, cez kontajnery a krabice na triedené uloženie dielov. Jednotlivé prvky tohoto systému sú dokonale vzájomne zosúladené, a je možné ich prispôsobiť priamo potrebám miesta ich zamýšľaného použitia.

Vaše výhody:
  • Úspora nákladov a času
  • Optimalizácia existujúcich procesov
  • Zníženie administratívnych nákladov
  • Zabezpečenie prehľadnosti použitím lepšej kontroly
Naša ponuka:
  • Analýza skutočného stavu Vašich spotrebných množstiev
  • Permanentná optimalizácia všetkých položiek významných z hľadiská nákladov
  • Skrátenie doby potrebnej na nové obstaranie tovaru a zníženie skladových množstiev


Mám záujem o viac informácií?